Pozicionet Vakante

Network Security Specialist

1 pozicione te hapura
Tirana AL 1023
Albania
21-11-2023 07.38.05.

Cyber Security Specialist

1 pozicione te hapura
Tirana AL 1023
Albania
17-11-2023 13.01.07.

Specialist/e i/e Burimeve Njerëzore

1 pozicione te hapura


Tirana AL 1023
Albania
18-03-2024 11.33.52.

Administrator sistemi

1 pozicione te hapura


Tirana AL 1023
Albania
13-07-2023 09.32.46.

Analiste e Sistemeve Software

1 pozicione te hapura


Tirana AL 1023
Albania
29-04-2024 12.08.53.

Zhvillues Python

1 pozicione te hapura

DETYRA TË KANDIDATIT;

·         Përcakton, zbaton dhe mirëmban zgjidhjet teknike.

·         Përmbush objektivat e vendosura nga menaxheri përkatës dhe ben përpjekjet më të mira për arritjen e rezultateve të larta në punë.

·         Ruan etikën dhe krijon raporte miqësore me kolegët dhe klientët.

·         Krijon procese për sigurimin e cilësisë së propozimin teknik.

·         Raporton dhe informon eprorin dhe kolegët për çdo situate sipas rastit dhe nevojës.

 

KRITERET E KUALIFIKIMIT TË KANDIDATIT;

·         3 vite eksperiencë në pozicionin Zhvillues Software.

·         Diplomë Bachelor në Shkenca Kompjuterike, Informatikë apo degë të ngjashme.

·         Njohuri të gjuhës Python dhe databazes PostgreSQL, Code Repository Git.

·         Aftësi organizative dhe prezantuese.

·         Energjia positive dhe motivimi i ekipit.

·         Gjenerimi i ideve të reja.


Tirana AL 1023
Albania
21-05-2024 13.15.24.

​Zhvillues .Net

1 pozicione te hapura

DETYRA TË KANDIDATIT;

·         Përcakton, zbaton dhe mirëmban zgjidhjet teknike.

·         Përmbush objektivat e vendosura nga menaxheri përkatës dhe ben përpjekjet më të mira për arritjen e rezultateve të larta në punë.

·         Ruan etikën dhe krijon raporte miqësore me kolegët dhe klientët.

·         Krijon procese për sigurimin e cilësisë së propozimin teknik.

·         Raporton dhe informon eprorin dhe kolegët për çdo situate sipas rastit dhe nevojës.

 

KRITERET E KUALIFIKIMIT TË KANDIDATIT;

·         3 vite eksperiencë në pozicionin Zhvillues Software.

·         Diplomë Bachelor në Shkenca Kompjuterike, Informatikë apo degë të ngjashme.

·         Njohuri te thelluara mbi gjuhet C#, SQL, Javascript. NET Framework, .NET Core. Microsoft SQL Server.

·         Aftësi organizative dhe prezantuese.

·         Energjia positive dhe motivimi i ekipit.

·         Gjenerimi i ideve të reja.


Tirana AL 1023
Albania
23-02-2024 10.12.02.
e pa publikuar

Internship

1 pozicione te hapura
Tirana AL 1023
Albania
19-07-2023 09.49.10.
e pa publikuar

Teknik per Rrjeta Komunikimi

1 pozicione te hapura


Tirana AL 1023
Albania
23-10-2023 08.45.11.
e pa publikuar

Pergjegjes departamenti Infrastrukture Hardware

1 pozicione te hapura
Tirana AL 1023
Albania
18-03-2024 11.06.08.
e pa publikuar

test

1 pozicione te hapura


Tirana AL 1023
Albania
11-07-2023 12.11.36.
e pa publikuar

Specialist CCTV & Akses Kontrolli

1 pozicione te hapura
Tirana AL 1023
Albania
18-03-2024 13.44.50.
e pa publikuar

Specialist Rrjeti

1 pozicione te hapura
Tirana AL 1023
Albania
18-03-2024 13.45.27.
e pa publikuar

Business Software Analyst

1 pozicione te hapura
Tirana AL 1023
Albania
29-09-2023 13.44.12.
e pa publikuar

Jurist

1 pozicione te hapura
Tirana AL 1023
Albania
13-09-2023 15.21.56.
e pa publikuar

Network Specialist

1 pozicione te hapura


Tirana AL 1023
Albania
18-03-2024 11.55.03.
e pa publikuar

Zhvillues Frontend

1 pozicione te hapura
Tirana AL 1023
Albania
20-12-2023 10.12.20.
e pa publikuar

Koordinator i njesise ICT&Security

1 pozicione te hapura
Tirana AL 1023
Albania
21-05-2024 12.38.06.
e pa publikuar

Asistente Administrative

1 pozicione te hapura
Tirana AL 1023
Albania
13-07-2023 09.41.31.
e pa publikuar

Specialist Suport Helpdesk

1 pozicione te hapura


Tirana AL 1023
Albania
21-05-2024 12.35.45.
e pa publikuar

Drejtues i Administrates

Tirana AL 1023
Albania
23-02-2023 13.34.19.
e pa publikuar

Analist i Sistemeve Software

Tirana AL 1023
Albania
21-05-2024 12.48.57.
e pa publikuar

Administrator


Tirana AL 1023
Albania
10-05-2023 17.07.26.
e pa publikuar

DevOps

Tirana AL 1023
Albania
30-10-2023 08.55.29.
e pa publikuar

Specialist i Teknologjise se Informacionit

Tirana AL 1023
Albania
10-05-2023 17.07.26.
e pa publikuar

Analiste e Sistemeve Software

Tirana AL 1023
Albania
21-05-2024 12.55.05.
e pa publikuar

Menaxhere Finance


Tirana AL 1023
Albania
10-05-2023 17.55.09.
e pa publikuar

Specialist Helpdesk Suport

Tirana AL 1023
Albania
21-11-2023 07.37.13.
e pa publikuar

Specialiste Kerkim & Zhvillim

Tirana AL 1023
Albania
17-11-2023 12.56.15.
e pa publikuar

Pre Sales Engineer

Tirana AL 1023
Albania
18-03-2024 11.57.02.
e pa publikuar

Zhvillues Software


Tirana AL 1023
Albania
18-03-2024 13.00.30.
e pa publikuar

Teknik Instalimi dhe Mirembajtje

Tirana AL 1023
Albania
04-12-2023 13.40.09.
e pa publikuar

Koordinatore per praktikat mesimore

Detyrat

 • Mbajtja e regjistrit dhe prezencës së kursanteve.
 • Ndërtimi i marrëdhënieve të bashkëpunimit, universiteteve, institucionet e arsimit profesional, kolegjet, për të zhvilluar mundësitë e studentëve në tregun e punës.
 • Asistim në raportimet pranë institucioneve kompetente.
 • Bashkëpunimi dhe koordinimi me instruktoret e kurseve.
 • Evidentimi i problematikave apo nevojave për përmirësim përgjatë ecurisë së kurseve.
 • Sugjerimi për përmiresim procesesh operative ne drejtim te kurseve te arsimit dhe formimit profesional.
 • Raportim periodik prane Burimeve Njerezore mbi ecurine e kurseve.
 • Siguron strategji marketingu për të lidhur praktikantët me organizatën tonë.
 • Kryen takime në terren për t'u prezantuar me studentë.


Kualifikimet

 • 1 vit eksperiencë në pozicione të ngjashme pune.
 • Diplomë Bachelor në Shkenca Sociale, Ekonomike, Juridike apo degë të ngjashme.
 • Aftësi organizative dhe prezantuese.
 • Energjia positive dhe motivimi i ekipit.
 • Gjenerimi i ideve të reja.


Tirana AL 1023
Albania
12-06-2023 17.29.39.
e pa publikuar

Specialist IT

Tirana AL 1023
Albania
11-05-2023 10.31.30.
e pa publikuar

Specialist Sistemesh

Tirana AL 1023
Albania
18-03-2024 13.06.34.
e pa publikuar

ICT & Security Team Leader

Tirana AL 1023
Albania
24-01-2024 16.59.49.
e pa publikuar

Mjeke

Tirana AL 1023
Albania
01-06-2023 14.33.25.
e pa publikuar

Drejtues i Departamentit Software


Tirana AL 1023
Albania
12-06-2023 17.30.25.
e pa publikuar

Specialiste Burime Njerezore

Tirana AL 1023
Albania
23-02-2023 13.34.49.
e pa publikuar

Drejtues i Departamentit te Administrates

Tirana AL 1023
Albania
23-02-2023 13.34.30.
e pa publikuar

Inxhinier/e Telekomunikacioni

Tirana AL 1023
Albania
23-02-2023 13.34.33.
e pa publikuar

Shofer

Tirana AL 1023
Albania
23-02-2023 13.34.50.
e pa publikuar

Recepsioniste

Tirana AL 1023
Albania
23-02-2023 13.34.52.
e pa publikuar

Punonjese Pastrimi

Tirana AL 1023
Albania
23-02-2023 13.34.53.
e pa publikuar

Helpdesk Team Leader

Tirana AL 1023
Albania
23-02-2023 13.34.35.
e pa publikuar

Frontend & Net. Team Leader

Tirana AL 1023
Albania
23-02-2023 13.34.37.
e pa publikuar

Financier

Tirana AL 1023
Albania
23-02-2023 13.34.39.
e pa publikuar

Specialiste Finance

Tirana AL 1023
Albania
23-02-2023 13.34.56.
e pa publikuar

Magazinier

Tirana AL 1023
Albania
23-02-2023 13.34.43.
e pa publikuar

Network Administrator

Tirana AL 1023
Albania
23-02-2023 13.34.46.
e pa publikuar

Analize Biznesi/PM

Tirana AL 1023
Albania
31-08-2023 15.02.53.
e pa publikuar

Drejtues Departamenti

Tirana AL 1023
Albania
23-02-2023 13.34.17.