Rreth Nesh

          

Misioni Ynë

E themeluar në vitin 1998 nga inxhinierë shqiptarë, kompania jonë sjell mbi 25 vjet përvojë në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK). E pozicionuar si një ofrues zgjidhjesh TIK, Communication Progress synon të mundësojë akses në zgjidhjet më të avancuara teknologjike, bazuar në dy parime themelore, cilësinë dhe inovacionin. Aktualisht, kompania punëson mbi 70 profesionistë të talentuar dhe ka adoptuar një qasje efektive dhe te besueshme të administrimit të organizatës . Njerëzit tanë dhe portofoli i pasur i shërbimeve dhe kompetencave na japin mundësinë për t'u ofruar zgjidhje bizneseve dhe organizatave të çdo lloji dhe madhësie. 

Objektivat Tanë Kryesorë:

Besnikëria ndaj Klientit     Rritja e Kompanisë      Kthimi i Investimit       Udhëheqja e Tregut       Qëndrueshmëria

Faktorët Kryesor të Suksesit

zgjidhje TIK inovative    kosto efektive     metodologjitë e menaxhimit të projekteve    sigurimi i cilësisë    trajnime & çertifikime   partneriteti me Akademinë    fleksibiliteti

 portofol i gjerë produktesh & shërbimesh     partneritete dhe akreditime globale   ekip i specializuar inxhinieresh  helpdesk & kujdesi ndaj klientit


Industritë e mbështetura

Shëndetësia   Edukimi   Shërbime financiare Energjitika  Mbrojtja Transporti Prokurimet publike Prodhimi Drejtësia Operatorë Komunikimi & Ofrues Shërbimesh

 Teknologjia është një mjet!

Ne ju ndihmojmë ta përdorni atë me eficensë!