Cyber Security

Të qënit një ndjekës i karrieres së sigurisë kibernetike ju bën të pozicionuar mirë për t'i ndërgjegjësuar njerëzit për gamën e gjerë të roleve në fushën e sigurisë kibernetike.  Siguria kibernetike është gjithashtu një karrierë shumë e mirë për të ndihmuar në promovimin e punësimit në TIK për gratë/vajzat. 

“Punësimi në zhvillim i mundësuar nga TIK, veçanërisht mundësitë e Sigurisë Kibernetike kanë rëndësi sepse vendet në mbarë botën po kërkojnë të krijojnë më shumë vende pune të mira, të cilat kanë implikime pozitive ekonomike dhe sociale për punëtorët dhe shoqërinë.”

Çfarë përfitojnë kursantët:

  • Mësojnë dhe aplikojnë praktika të vlefshme sigurie.
  • Kursantët do të trajnohen të sjellin Strategjitë e Sulmeve dhe Mbrojtjes duke përdorur praktikat më të mira të mbrojtjes që mund t’i ofrojë një përdoruesi.
  • Në përfundim kursanti do të jetë i aftë të praktikojë profesionalisht mënyrat më të mira për të ofruar sigurinë online.
  • Më shumë konektivitet.
  • Aftësi më të globalizuara.
  • Në përfundim të kursit do të pajisen me çertifikatë të njohur në nivel kombëtar.

Apliko Tani në e-Albania     Informacion dhe Suport


Last Update 05-04-2023
Members 0