POZICIONET VAKANTE

 Analist i Sistemeve SW                                                                                                                                    

Apliko

Mëso më shumë

Zhvillues Python 


                                                                   

Apliko 

Mëso më shumë
 

Zhvillues .Net      


                                                                     

Apliko

Mëso më shumë

Specialist i sistemeve te CCTV dhe Access Control                      

Apliko

Mëso më shumë


Specialist i sistemeve te komunikimit                                             

Apliko

Mëso më shumë


Pse duhet të punoni me ne?

 • Ofrojme paga konkurruese, referuar standarteve me te larta te tregut.
 • Plan trainimesh dhe certifikimesh për cdo punonjes sipas roleve perkatese.
 • Përfshirje në projekte me impakt transformues.
 • Ambjent miqësor ku mbizotëron fryma e bashkëpunimit.
 • Respektohen të drejtat e punëmarrësve në përputhje me Kodin e Punës.
 • Shperblime sipas perfshirjes ne projekte.
 • Plan orientimi për punonjësit e rinj. 
 • Vlerësohet sensi i iniciatives dhe propozimet e reja.
 • Vlerësim real dhe I vazhdueshem I performances ne pune, bazuar mbi rezultatet individuale.

Përgjegjësitë e punonjesit

 • Merr përgjegjësi, ndjek dhe zbaton detyrat sipas rolit të punës.
 • Përmbush objektivat e vendosura nga menaxheri përkatës dhe ben perpjekjet me te mira per arritjen e rezultateve te larta ne pune. 
 • Ruan etiken dhe krijon raporte miqesore me koleget dhe klientet.
 • Respekton vendin e punes.
 • Ruan konfidencialitetin e informacionit specifik.
 • Mbron imazhin te kompanise dhe jep kontribut ne permiresimin e tij.
 • Raporton dhe informon eprorin dhe koleget per cdo situate sipas rastit dhe nevojes.

Aftësi të preferueshme

 • Njohuri te gjuhës angleze.
 • Energjia positive dhe motivimi i ekipit.
 • Aftesi organizative dhe prezantuese.
 • Gjenerimi I ideve te reja.
 • Pjesëmarrje dhe perfshirje ne aktivitete sportive, organizime team Building, evente.