Zhvillues Python

Tirana, Albania

Communication Progress është në kërkim të vazhdueshëm për profesionistë të motivuar dhe të talentuar që shkëlqejnë në fushat e tyre të ekspertizës. Prej më shumë se 25 vitesh eksperiencë Communication Progress sh.p.k udhëheq tregun shqiptar duke ofruar ekspertizë në zhvillimin, përshtatjen dhe integrimin e sistemeve ICT, nëpërmjet teknologjive innovative.

Sukseset e kompanisë lidhen ngushtësisht me punën e palodhur të një ekipi fantastik prej 70+ profesionistësh dhe bashkëpunëtorësh që kujdesen të ofrojnë zgjidhjet më efikase.Motivated
Energji pozitive
I pavarur
Etikë profesionale
Ekspertizë teknike

Pse duhet të punoni me ne?

 • Ofrojmë paga konkuruese, referuar standardeve më të larta të tregut.
 • Plan trajnimesh dhe certifikimesh për çdo punonjës sipas roleve përkatëse. 
 • Përfshirje në projekte me impakt transformues.
 • Ambjent miqësor ku mbizotëron fryma e bashkëpunimit
 • Respektohen të drejtat e punëmarrësve në përputhje me Kodin e Punës.  
 • Shpërblime sipas përfshirjes në projekte.
 • Plan orientimi për punonjësit e rinj.
 • Vlerësohet sensi i iniciativës dhe propozimet e reja. 
 • Vlerësim real dhe i vazhdueshëm i performancës në punë, bazuar mbi rezultatet individuale.

Përgjegjësitë e punonjësit

 • Merr përgjegjësi, ndjek dhe zbaton detyrat sipas rolit të punës. 
 • Përmbush objektivat e vendosura nga menaxheri përkatës dhe bën përpjekjet më të mira
 • Ruan etikën dhe krijon raporte miqësore me kolegët dhe klientët  
 • Respekton vendin e punës.
 • Ruan konfidencialitetin e informacionit specifik.
 • Mbron imazhin e kompanisë dhe jep kontribut në.
 • Raporton dhe informon eprorin apo koleget për çdo situatë sipas rastit.

Të preferueshme

 • Njohuri të gjuhës angleze.
 • Energjia pozitive dhe motivimi i ekipit.
 • Aftësi organizative dhe prezantuese.
 • Gjenerim i ideve të reja.
 • Pjesëmarrje dhe përfshirje në aktivitete sportive, organizime team building, evente etj.