Analiste e Sistemeve Software

Tirana, Albania

Communication Progress është në kërkim të vazhdueshëm për profesionistë të motivuar dhe të talentuar që shkëlqejnë në fushat e tyre të ekspertizës. Prej më shumë se 25 vitesh eksperiencë

Communication Progress sh.p.k udhëheq tregun shqiptar duke ofruar ekspertizë në zhvillimin, përshtatjen dhe integrimin e sistemeve TIK, nëpërmjet teknologjive inovative.Sukseset e kompanisë lidhen ngushtësisht me punën e palodhur të një ekipi fantastik prej 70+ profesionistësh dhe bashkëpunëtorësh që kujdesen të ofrojnë zgjidhjet më efikase.Aftësi prezantimi
Energji Pozitive
Aftësi Komunikuese
Sjellje profesionale
Ekspertizë teknike

Pse duhet të punoni me ne?

 • Ofrojmë paga konkurruese, referuar standarteve më të larta të tregut.
 • Plan trainimesh dhe çertifikimesh për cdo punonjes sipas roleve përkatëse.
 • Përfshirje në projekte me impakt transformues.
 • Ambjent miqësor ku mbizotëron fryma e bashkëpunimit.
 • Respektohen të drejtat e punëmarrësve në përputhje me Kodin e Punës.   
 • Plan orientimi për punonjësit e rinj.
 • Shpërblime sipas përfshirjes në projekte.
 • Vlerësohet sensi i iniciatives dhe propozimet e reja.  
 • Vlerësim real dhe I vazhdueshëm i performancës në punë, bazuar mbi rezultatet individuale.

Përgjegjësitë e Punonjësit

 • Merr përgjegjësi, ndjek dhe zbaton detyrat sipas rolit të punës.  
 • Përmbush objektivat e vendosura nga menaxheri përkatës dhe ben përpjekjet më të mira për arritjen e rezultateve të larta në punë.
 • Ruan etikën dhe krijon raporte miqësore me kolegët dhe klientët.
 • Respekton vendin e punës.
 • Ruan konfidencialitetin e informacionit specifik.
 • Mbron imazhin e kompanisë dhe jep kontribut në përmiresimin e tij.
 • Raporton dhe informon eprorin dhe kolegët për çdo situate sipas rastit dhe nevojës.

Aftësi të preferueshme

 • Njohuri të gjuhës angleze.
 • Energjia positive dhe motivimi i ekipit
 • Aftësi organizative dhe prezantuese.
 • Gjenerimi i ideve të reja.
 • Pjesëmarrje dhe përfshirje në aktivitete sportive, organizime team Building, evente etj.