​Zhvillues .Net

Tirana, Albania

Communication Progress është në kërkim të vazhdueshëm për profesionistë të motivuar dhe të talentuar që shkëlqejnë në fushat e tyre të ekspertizës. Prej më shumë se 25 vitesh eksperiencë Communication Progress sh.p.k udhëheq tregun shqiptar duke ofruar ekspertizë në zhvillimin, përshtatjen dhe integrimin e sistemeve ICT, nëpërmjet teknologjive inovative.

Sukseset e kompanisë lidhen ngushtësisht me punën e palodhur të një ekipi fantastik prej 70+ profesionistësh dhe bashkëpunëtorësh që kujdesen të ofrojnë zgjidhjet më efikase.Motivated
    
Energji Pozitive
    
Aftësi Komunikuese
    
Etik
    
Ekspertizë Teknike
    

Pse duhet të punoni me ne?

 • Ofrojme paga konkurruese, referuar standarteve me te larta e tregut.
 •  Plan trainimesh dhe certifikimesh për cdo punonjes sipas roleve perkatese.
 • Përfshirje në projekte me impakt transformues.
 • Ambjent miqësor ku mbizotëron fryma e bashkëpunimit.
 • Respektohen të drejtat e punëmarrësve në përputhje me Kodin e Punës.  
 • Shperblime sipas perfshirjes ne projekte.
 • Plan orientimi për punonjësit e rinj.
 • Vlerësohet sensi i iniciatives dhe propozimet e reja. 
 • Vlerësim real dhe I vazhdueshem I performances ne pune, bazuar mbi rezultatet individuale.

Përgjegjësitë e punonjesit

 • Merr përgjegjësi, ndjek dhe zbaton detyrat sipas rolit të punës. 
 • Përmbush objektivat e vendosura nga menaxheri përkatës dhe ben perpjekjet me te mira per arritjen e rezultateve te larta ne pune.
 • Ruan etiken dhe krijon raporte miqesore me koleget dhe klientet.
 • Respekton vendin e punes.
 • Ruan konfidencialitetin e informacionit specifik.
 • Mbron imazhin te kompanise dhe jep kontribut ne permiresimin e tij.
 • Raporton dhe informon eprorin dhe koleget per cdo situate sipas rastit dhe nevojes.

Aftësi të preferueshme

 • Njohuri te gjuhës angleze.
 • Energjia positive dhe motivimi i ekipit.
 • Aftesi organizative dhe prezantuese.
 • Gjenerimi I ideve te reja.
 • Pjesëmarrje dhe perfshirje ne aktivitete sportive, organizime team Building, evente etj.