POZICION PUNE: ZHVILLUES .NET

Përgjegjësitë e Pozicionit të Punës 

 • Raportimi dhe informimi i eprorit dhe kolegëve për çdo situate sipas rastit dhe nevojës.
 • Përmbushja e objektivave te vendosura nga menaxheri përkatës, duke bere përpjekjet më të mira për arritjen e rezultateve të larta në punë.
 • Menaxhimi dhe prioritizimi i detyrave.
 • Kryerja dhe zbatimi i detyrave sipas rolit të punës. 

 

Kriteret e Kualifikimit

 • Njohuri shume te mira C#, SQL, Javascript. NET Framework, .NET Core. Microsoft SQL Server
 • Diplomë Bachelor në Shkenca Kompjuterike, Informatikë apo degë të ngjashme.
 • 3 vite eksperiencë në pozicionin Zhvillues Software.


Pse duhet të punoni në Commprog? 

 • Paga konkurruese, referuar standarteve më të larta të tregut.
 • Plan trajnimesh dhe çertifikimesh për cdo punonjes sipas roleve përkatëse.
 • Përfshirje në projekte me impakt transformues.
 • Ambjent miqësor ku mbizotëron fryma e bashkëpunimit.
 • Shpërblime sipas përfshirjes në projekte.
 • Vlerësohet sensi i iniciatives dhe propozimet e reja. 
 • Vlerësim real dhe i vazhdueshëm i performancës në punë, bazuar mbi rezultatet individuale.


Apliko Tani