Zhvillues dhe Implementues i Sistemit IMPRO ERP

Përgjatë dhe në përfundim të kursit, kursantët do të marrin njohuri në zhvillimin e sistemeve të informacionit, gjuhët dhe teknikat më bashkëkohore të programimit.

Çfarë përfitojnë kursantët?

  • Do të mësojnë sesi një zhvillues përcakton, zbaton dhe mirëmban zgjidhjet teknike.
  • Do të mësojnë sesi një zhvillues harton, zbaton dhe teston përshtatjet dhe zgjerimet e produkteve software.
  • Do të jenë të aftë të punojnë me grupin e zhvillimit dhe drejtuesin e grupit për zhvillimin e kërkesave të dizajnit në mënyrë që të jenë korrektë dhe në përputhje me nevojat e klientëve.
  • Do të marrin bazat e përgatitjes së dokumentacionit teknik dhe guidës së përdoruesit për zgjidhjet e zhvillimit.
  • Do të mund të ofrojnë suport teknik për korrigjimin e defekteve të identifikuara.
  • Do të jenë të aftë që në mënyrë aktive të kërkojnë dhe ruajnë njohuri mbi tendencat e fundit mbi zhvillimin dhe teknologjinë.
  • Në përfundim të kursit do të pajisen me çertifikatë të njohur në nivel kombëtar.

Apliko Tani në e-Albania     Informacion dhe Suport

Last Update 05-04-2023
Members 0