POZICION PUNE: SPECIALIST/E PËR SIGURINË KIBERNETIKE


Ne jemi në kërkim të një specialisti të Sigurisë Kibernetike me përvojë që do të jetë përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave dhe sistemeve të informacionit. Kjo përfshin implementimin e politikave dhe protokolleve të sigurisë, monitorimin e aktiviteteve, hetimin e incidenteve të sigurisë dhe ndihmën në zhvillimin e planit të përgjithshëm të sigurisë të organizatës.


Detyrat dhe Përgjegjësitë:

  • Implementimi dhe menaxhimi i zgjidhjeve të sigurisë kibernetike, përfshirë firewalls, sisteme detektorësh të nderhyrjeve dhe software antivirus.
  • Identifikimi, hetimi dhe zgjidhja e çështjeve të sigurisë dhe incidenteve.
  • Monitorimi i vazhdueshëm dhe analize e sistemeve të kompanisë për të zbuluar dhe parandaluar sulmet kibernetike.
  • Informimimi i punonjesve mbi praktikat më të mira të sigurisë dhe rrezikun e kërcënimeve kibernetike.
  • Bashkëpunimi me stafin e IT për të garantuar sigurinë e të dhënave dhe të sistemeve.


 Kualifikimet e nevojshme:

  • Bachelor në Informatikë, Siguri Informacioni, ose fushë të ngjashme. Masteri është i preferuar.
  • Certifikime te lidhura me sigurinë e IT
  • Njohuri të mira të proceseve dhe rregullave mbi sigurinë e të dhënave.
  • Aftësi të mira të komunikimit dhe të zgjidhjes së problemeve.

 

Me këtë rol, ju do të keni një ndikim të madh në mbrojtjen e infrastrukturës së IT dhe të dhënave të sistemeve nga rreziku i kërcënimeve kibernetike.


Apliko Tani