POZICION PUNE: SPECIALIST PER SISTEMET E KOMUNIKIMIT


Ky eshte nje pozicion pune full-time, on-site Specialist per Sisteme Komunikimi ne Communication Progress. Ky rol do te jete pergjegjes per projektimin, zbatimin dhe menaxhimin e sistemeve te komunikimit.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Dizenjim dhe Konfigurimi i Sistemeve te Telefonise (analog/digital/voip) dhe platformave te komunikimit 
 • Konfigurimi dhe menaxhimi i pajisjeve fundore te sistemeve te komunikimit si telefona apo softphone. 
 • Ofrimi i ndihmës teknike on-site dhe trajnimit për përdoruesit. 
 • Bashkëpunimi me ekipet e tjera të IT-së për të siguruar integrimin e rrjetit me aplikacionet dhe shërbimet e tjera. 
 • Permbush objektivat e vendosura nga drejtuesi perkates.

 Kualifikimet e nevojshme:

 • Diplome Universitare ne Shkencat Kompjuterike, Sisteme Informacioni, Inxhinieri Informatike/Telekomunikacioni/Elektronike ose ne disiplina te ngjashme Eksperienca me Sisteme Telefonie dhe Sisteme Komunikimi nga Grandstream, 3CX, Alcatel – Lucent perbejne avantazh. 
 • Te kete pervoje ne analizimin e rrjetave dhe pajisjeve perkatese si Switches, Routers 
 • Njohuri te thelluara mbi centralet telefonike analoge dhe digital. 
 • Njohuri te thellura mbi protokollet SIP dhe VoIP. 
 • Aftesi te shkelqyera analitike dhe te zgjidhjes se problemeve.
 • Aftesi te shkelqyera praktike dhe i afte per te punuar ne on-site ne ambjentet e Klientit.  
 • Te jete i orientuar drejt zgjidhjes se problemeve.

Cfarë vlerësohet?

 • Bashkëpunimi – të qënit bashkëpunues me anëtarët e ekipit dhe departamentet e tjera të kompanisë.
 • Besueshmëria — të qënit i përgjegjshëm dhe i besueshëm në punë
 • Efikasiteti – menaxhimi me efikasitet i detyrave dhe kohës


Apliko Tani