Politikat e Cookie

Cookies janë informacione që mbledhim automatikisht nga ju në momentin që aksesoni faqen tonë. Ato ruhen në shfletuesin tuaj dhe më vonë dërgohen në serverët tanë me qëllim ofrimin e një eksperiencë sa më të mirë lundrimi. Cookies përdoren gjithashtu për të na ndihmuar të kuptojmë preferencat tuaja bazuar në aktivitetin e mëparshëm ose aktual në faqen tonë të internetit, si dhe për të përpiluar të dhëna të përgjithshme në lidhje me trafikun dhe ndërveprimin e sajtit, në mënyrë që të ofrojmë përvoja dhe shërbime gjithnjë e më të përmirësuara.