POZICION PUNE:SPECIALIST SISTEMESH AKSES KONTROLLI & CCTV

Përshkrimi

Ky rol do te jete pergjegjes per projektimin, zbatimin dhe menaxhimin e sistemeve CCTV dhe Akses Kontrollit.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Konfigurimi dhe menaxhimi i pajisjeve të rrjetit, si switch, router dhe pajisje të tjera të rrjetit.
 • Dizenjim dhe Konfigurimi i sistemeve CCTV.
 • Dizenjim dhe Konfigurimi i sistemeve Akses Kontrollit.
 • Ofrimi i ndihmës teknike on-site dhe trajnimit për përdoruesit.
 • Bashkëpunimi me ekipet e tjera të IT-së për të siguruar integrimin e rrjetit me aplikacionet dhe shërbimet e tjera.
 • Permbush objektivat e vendosura nga drejtuesi perkates

Kualifikimet/ Kërkesat:

 • Diplome Universitare ne Shkencat Kompjuterike, Sisteme Informacioni, Inxhinieri Informatike/Telekomunikacioni/Elektronike ose ne disiplina te ngjashme
 • Aftesi shume te mira ne administrimin e rrjetit dhe zgjidhjen e problemeve.
 • Aftesi shume te mira ne projektimin e rrjetave kompjuterike.
 • Njohuri te thellura per sistemet CCTV: projektim dhe konfigurim pajisjesh.
 • Aftesi te shkelqyera analitike dhe te zgjidhjes se problemeve
 • Aftesi te shkelqyera praktike dhe i afte per te punuar on-site ne ambjentet e Klientit
 • Certifikime si Cisco Certified Network Associate (CCNA), Certified Information Systems Security Professional (CISSP) ose ekuivalente jane nje avantazh.

Cfarë vlerësohet?

 • Bashkëpunimi – Krijimi i një filozofie në marrëdhëniet me punonjësit dhe strukturat menaxhuese.
 • Besueshmëria — të qënit i përgjegjshëm dhe i besueshëm në punë
 • Efikasiteti – menaxhimi me efikasitet i detyrave dhe kohës
 • Kujdesi për detajet 


Apliko Tani