Operatorë Komunikimi Publikë & Privatë

Eksperiencat e shumta të punës me Operatorë Komunikimi Publikë dhe Privatë në Shqipëri dhe Kosovë, përbëjnë një aset të rëndësishëm të Communication Progress. Këto eksperienca përfshijnë:

  • Shërbimet e konsulencës dhe projektimin e rrjetave të komunikimit
  • Menaxhimin e projekteve dhe përgatitjen e dokumentacionit teknik
  • Furnizimin e pajisjeve nga prodhuesit më të mëdhenj botëror
  • Implementimin dhe dorëzimin e projekteve
  • Shërbimet e mirëmbajtjes

Referencat kryesore:

  • Albtelecom
  • Post Telekom Kosova
  • Më shumë se 20 operatorë alternativë, përfshirë: Nisatel, Eden, Espace, Atel, Artel, Vraniger, Fjoart, Elcom, Selcom, etj.