Commprog

Eksperiencat e shumta të punës me Operatorët Publikë dhe Privatë të Shërbimeve të Komunikimit në Shqipëri dhe Kosovë, përbëjnë një aset të rëndësishëm të Communication Progress. Këto eksperienca përfshijnë:

 • Shërbimet e konsulencës dhe projektimin e rrjetave të komunikimit
 • Menaxhimin e projekteve dhe përgatitjen e dokumentacionit teknik
 • Furnizimin e pajisjeve nga prodhuesit më të mëdhenj botëror
 • Implementimin dhe dorëzimin e projekteve
 • Shërbimet e mirëmbajtjes

Referencat kryesore jane:

 • Albtelecom
 • Post Telekom Kosova, dhe
 • më shumë se 30 operatorë alternativë

Communication Progress ka zbatuar një numër të madh projektesh, të madhësive e kompleksiteteve të ndryshme, për qeverinë dhe korporaten shqiptare. Portofoli përfshin pothuajse të gjithë gamën e pajisjeve dhe shërbimeve të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (ICT).

Klientët kryesorë për sektorin qeveritar janë:

 • Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë
 • Ministria e Arsimit dhe Sportit
 • Ministria e Mbrojtjes
 • Ministria e Shëndetësisë
 • Ministria e Drejtësisë
 • Ministria e Punëve të Jashtme
 • Qëndra e Regjistrimit Kombëtar (QKR)
 • Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm
 • Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)
 • Doganat Shqiptare
 • Këshilli i Lartë i Drejtësisë (KLD)
Klientët kryesorë për korporatën janë:

 • Posta Shqiptare
 • Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD)
 • Banka e Shqipërisë
 • Banka “Societe Generale”
 • Banka “Intesa San Paolo”
 • Alpha Bank
 • Instituti Financiar i Parë Shqiptar
 • Sheraton Hotel Tirana
 • Digitalb
 • Plus Communication

Communication Progress ofron në punën e përditëshme një gamë të gjërë zgjidhjesh dhe shërbimesh ICT, për një numër të madh të SME-ve lokale, si:

 • Komunikimi telefonik (tradicional dhe /ose VoIP – akses ose lidhje me sisteme të tjera)
 • Infrastruktura të brendshme, LAN (switch-e, router-a, firewall, kabllime)
 • Infrastruktura për lidhje dhe akses në rrjetet publike, WAN
 • Furnizim të pajisjeve të energjisë
 • Survejim me kamera IP
 • Konferenca audio dhe video
 • Shërbime instalimi dhe mirëmbajtjeje

Commmunication Progress sjell në tregun shqiptar produkte të ndryshme, të cilat kanë në fokus infrastrukturën e përdoruesve fundorë, të tilla si:

 • Aparate Telefonike
 • Modem xDSL
 • Kamera Sigurie
 • Switch-e dhe Router-a
 • Sisteme të kontrollit të hyrje-daljeve dhe gjurmës së gishtave
 • Tablet, PC, etj.

Communication Progress ka eksperiencë në projekte të ndryshme në gjithë vendin lidhur me zgjidhjet dhe shërbimet në rrjetin e kujdesit shëndetësor, të tilla si:

 • Infrastruktura e komunikimit zanor, e transmetimit të të dhënave dhe imazhit
 • Zgjidhjet shumëpalëshe të Tele-Prezencës
 • Zhvillimi i Software-ve, etj.

Konsumatorët kryesorë në këtë sektor janë:

 • Ministria e Shëndetësisë
 • Klinika Universitare “Mother Teresa”
 • Qendra e Transfuzionit të Gjakut, etj.

Communication Progress ofron në nivel kombëtar një gamë të gjerë produktesh, zgjidhjesh e shërbimesh në sektorin e Edukimit, të tilla si infrastruktura e komunikimit, tabelat interaktive, sisteme dhe pajisje të ndryshme të mësimdhënies, zhvillim software-sh, etj. Klientët kryesorë në sektor janë:

 • Ministria e Arsimit dhe Sportit
 • Universiteti Europian i Tiranës
 • Universiteti i Shkodrës
 • Universiteti i Durrësit
 • Universiteti i Tiranës
 • FASTIP
 • Kolegji “Flatrat e Dijes”
 • Kolegji “Turgut Ozal”