02May 2017

Communication Progress Sh.p.k (www.commprog.com) është duke kërkuar një kandidat të përshtatshëm për pozicionin “Analist/e Financiar”, i/e cili/a do të jetë pjesë e ekipit te Analistëve të Biznesit. Detyrat dhe përgjegjësitë: Identifikimi i kërkesave për modulin e kontabilitetit në bashkëpunim me klientin dhe palët e interesuara nga ana e tij, kryerja e analizës financiare dhe përshtatja […]

16Mar 2017

Communication Progress Sh.p.k, kërkon të punësojë 2 (dy) Zhvillues Software, të cilët do të jenë pjesë e një ekipi për zhvillimin e produkteve software. Detyrat dhe përgjegjësitë: Përcakton, zbaton dhe mirëmban zgjidhjet teknike Harton, zbaton dhe teston përshtatjet dhe zgjerimet e produkteve software Punon me grupin e zhvillimit dhe drejtuesin e grupit për zhvillimin e […]

22Feb 2017

Communication Progress Sh.p.k, është duke kërkuar një kandidat të përshtatshëm për pozicionin “Analist/e Financiar”, i/e cili/a do të jetë pjesë e ekipit te Analistëve të Biznesit. Detyrat dhe përgjegjësitë: Analiza, konfigurimi, zbatimi dhe mbështetja e modulit të kontabilitetit ERP (Enterprise Resource Planning). Përgjegjës për analizën financiare të klientëve, dhe përshtatjen e tyre me sistemin ERP. […]

09Jan 2017

Communication Progress Sh.p.k kërkon të punësojë 1 (një) Financier/e. Detyrat dhe përgjegjësitë: Regjistrimi i kontratave te shitjes/blerjes ne sistem dhe perditesim i statusit te tyre Regjistrimi dhe gjurmimi i porosive te blerjes dhe te shitjes Ndjekja e marredhenieve sipas afateve te pagesave me kliente/furnitore Zbatimi i politikave, rregullloreve dhe procedurave te kompanise. Kryerja me pergjegjshmeri […]

14Dec 2016

Communication Progress Sh.p.k, kërkon të punësojë 2 (dy) Zhvillues Software, të cilët do të jenë pjesë e një ekipi për zhvillimin e produkteve software. Detyrat dhe përgjegjësitë: Përcakton, zbaton dhe mirëmban zgjidhjet teknike Harton, zbaton dhe teston përshtatjet dhe zgjerimet e produkteve software Punon me grupin e zhvillimit dhe drejtuesin e grupit për zhvillimin e […]

09Sep 2016

  IMPRO për Arsim, një platformë e dedikuar për të administruar funksionalitetet e shkollave dhe qendrave të trajnimit profesional, me potencialin për të qenë platforma e vetme nga ku do të mund të automatizoheshin të gjitha funksionet administrative të institucioneve arsimore dhe më gjerë.