Transmetim të Dhënash

Communication Progress ofron shërbim për transmetim të dhënash (LAN, WAN ose të kombinuar) dhe linja të dedikuara, në të gjitha zonat urbane dhe rurale të vendit.

Marrëveshjet bëhen për kapacitete bandwidth-i apo nivele shërbimi të ndryshme, në varësi të nevojave të klientit.

Stafi ynë e monitoron këtë rrjet transmetimi të dhënash nëpërmjet Qendrës së Monitorimit, e cila është e integruar me shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit, duke dhënë shërbime të mirëmbajtjes me kohë të plotë gjatë gjithë vitit (24/7/365).