Shërbime Mirëmbajtje dhe Mbështjetje

Communication Progress ofron shërbime mirëmbajtje dhe mbështetëse gjatë dhe pas periudhës së garancisë. Klientët e kompanisë mund të kontaktojnë me Qendrën e Mbështetjes Teknike në: 

1. Web: http://cpsupport.commprog.com

2. Email: cphdesk(at)commprog.com

3. Telefon/Fax: +355 4 2413901

4. Celular: +355 664042416