Përmbajtje Mësimi Elektronik

Imagjinoni një klasë ku mësuesi me lehtësi arrin të marri avantazhe nga teknologjia integrale, interaktive dhe mjetet e vlerësimit në kohë reale, fuqizuar këto me burime e përmbajtje mësimore, nga më të mirat. Zgjidhja jonë mundëson një ambient ku mësuesit fuqizohen dhe nxënësit bëhen pjesëmarrës aktivë.

Promethean Planet ofron falas, online, mbi 50 000 materiale dhe kurse profesionale të cilat iu ofrojnë mësuesve gjithçka ata kanë nevojë për të krijuar me lehtësi mjedise mesimore më aktive, të frymëzuara dhe të angazhuara. Krijuar nga mësuesit, për mësuesit, Promthean Planet është një mjedis unik ku edukatorët bashkohen për të ndarë, për t’u lidhur dhe për të bashkëpunuar me qëllim krijimin e mjediseve mësimore frymëzuese dhe interaktive.

Gjeni frymëzim dhe motivohuni nga burimet tona për Zhvillim Profesional, përfshire seminaret trajnues online e videot e shkurtra udhëzuese, apo kurset e avancuara të cilat ju mundësojnë të aplikoni në klasën tuaj gjetjet e kërkimeve arsimore më të fundit dhe praktikat më të mira.