Infrastruktura e Komunikimit

Communication Progress jep zgjidhje të zgjuara, kreative dhe të përshtatura për çdo klient, për komunikim zanor, të dhënash dhe video, duke ofruar një gamë të plotë produktesh.

 • Centrale publike lokale dhe tranzite
 • PABX-e & IP-PABX-e për ndërmarrjet
 • Switch-e Ethernet (L2,L3,Gb,FE,Fiber,Industrial,Carrier class, Enterprise, Access, Core)
 • Produkte MPLS, Routera (access, edge, service,VPN)
 • Firewall-e
 • Terminale fibre optike, Konvertera Media & Protokollesh, xWDM
 • Pajisje Audio dhe Video konferencash, Multimedia, tablet PC, middleware
 • Produkte Aksesi Publik Multifunksionale dhe Inteligjente (DSLAM, MSAN, xPON)
 • Pajisje të përdorimit fundor (telefona analoge dhe dixhitale, ISDN, xDSL, splitera, konvertera)
 • Kabllim i strukturuar për rrjeta telefonike dhe të dhënash (bakër dhe fibër)
 • Komunikim pa fije (TDM, IP, Wi-Fi, UHF, Wimax, DECT)