Rrjeti

Partneriteti me furnizuesit më të mirë globalë të IT Hardware dhe Software siguron disponibilitet të lartë dhe mjedis fleksibël për të drejtuar ofrimin e shërbimeve dhe aplikacionet e ndërmarrjeve.

  • Switches
  • Routers
  • Firewalls
  • Converters