Pozicione Pune

09Nov 2017

Communication Progress Sh.p.k, kërkon të punësojë 2 (dy) Zhvillues Software, të cilët do të jenë pjesë e një ekipi për zhvillimin e produkteve software. Detyrat dhe përgjegjësitë: Përcakton, zbaton dhe mirëmban zgjidhjet teknike Harton, zbaton dhe teston përshtatjet dhe zgjerimet e produkteve software Punon me grupin e zhvillimit dhe drejtuesin e grupit për zhvillimin e […]

02May 2017

Communication Progress Sh.p.k (www.commprog.com) është duke kërkuar një kandidat të përshtatshëm për pozicionin “Analist/e Financiar”, i/e cili/a do të jetë pjesë e ekipit te Analistëve të Biznesit. Detyrat dhe përgjegjësitë: Identifikimi i kërkesave për modulin e kontabilitetit në bashkëpunim me klientin dhe palët e interesuara nga ana e tij, kryerja e analizës financiare dhe përshtatja […]

16Mar 2017

Communication Progress Sh.p.k, kërkon të punësojë 2 (dy) Zhvillues Software, të cilët do të jenë pjesë e një ekipi për zhvillimin e produkteve software. Detyrat dhe përgjegjësitë: Përcakton, zbaton dhe mirëmban zgjidhjet teknike Harton, zbaton dhe teston përshtatjet dhe zgjerimet e produkteve software Punon me grupin e zhvillimit dhe drejtuesin e grupit për zhvillimin e […]

22Feb 2017

Communication Progress Sh.p.k, është duke kërkuar një kandidat të përshtatshëm për pozicionin “Analist/e Financiar”, i/e cili/a do të jetë pjesë e ekipit te Analistëve të Biznesit. Detyrat dhe përgjegjësitë: Analiza, konfigurimi, zbatimi dhe mbështetja e modulit të kontabilitetit ERP (Enterprise Resource Planning). Përgjegjës për analizën financiare të klientëve, dhe përshtatjen e tyre me sistemin ERP. […]

09Jan 2017

Communication Progress Sh.p.k kërkon të punësojë 1 (një) Financier/e. Detyrat dhe përgjegjësitë: Regjistrimi i kontratave te shitjes/blerjes ne sistem dhe perditesim i statusit te tyre Regjistrimi dhe gjurmimi i porosive te blerjes dhe te shitjes Ndjekja e marredhenieve sipas afateve te pagesave me kliente/furnitore Zbatimi i politikave, rregullloreve dhe procedurave te kompanise. Kryerja me pergjegjshmeri […]

14Dec 2016

Communication Progress Sh.p.k, kërkon të punësojë 2 (dy) Zhvillues Software, të cilët do të jenë pjesë e një ekipi për zhvillimin e produkteve software. Detyrat dhe përgjegjësitë: Përcakton, zbaton dhe mirëmban zgjidhjet teknike Harton, zbaton dhe teston përshtatjet dhe zgjerimet e produkteve software Punon me grupin e zhvillimit dhe drejtuesin e grupit për zhvillimin e […]

08Sep 2016

Communication Progress Shpk, ofrues zgjidhjesh të integruara në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit – TIK, është duke kërkuar një kandidat të përshtatshëm për pozicionin “Team Leader”. Detyrat dhe Pergjegjesite: Përzgjedhja e punonjësve të rinj të ekipit, transferimi i njohurive dhe supervizimi i punës. Menaxhimi i punës brenda ekipit, ndarja e punës dhe delegimi […]

08Sep 2016

Communication Progress Shpk po kerkon nje Zhvillues Software .Net i cili do te jete pjese nje ekipi per zhvillimin e produkteve software te cilat ndertohen duker perdorur teknologjite .Net. Kandidati per Zhvillues Software .Net duhet te kete formim teknik dhe experience ne zhvillimet .Net. Detyrat dhe Pergjegjesite: Dizenjon, zhvillon, teston, implementon dhe miremban zgjidhjet software. […]

03May 2016

Dizajner Grafik & WEB eshte pozicioni me i ri qe kerkohet ne Communication Progress Sh.p.k.. Pergjegjesite dhe karakteristikat e ketij profili pune pasojne: Dizenjimi i reklamave, broshurave, posterave, ekspozitave, logove dhe cdo elementi që lidhet me identitetin vizual të kompanisë. Dizenjimi i faqeve dhe portaleve web sipas kërkesave të klientëve. Zhvillimi i ideve dhe koncepteve kreative […]

17Mar 2016

Communication Progress is seeking a .Net Software Developer that will be part of a team developing software products that will be built using .Net technologies. The .Net Developer candidate must have technical background and experience on .Net development. Duties and Responsibilities: Designs, develops, tests, implements and maintains solutions Performs source code/versioning management function adhering to […]