Përgjegjësi Sociale

25Jun 2015

Kompania Communication Progress ushtron aktivitetin e saj profesional duke njohur përgjegjësitë sociale dhe duke i kushtuar rëndësinë e duhur impaktit që veprimtaria e saj ka në shoqëri. Në këtë kuadër, një ndër iniciativat e saj është të organizojë aktivitete që mbështesin arsimimin dhe formimin profesional të brezit të ri. Në linjë me këtë strategji, kompania […]

19Jul 2014

Programi Veror “Klubi i Menaxherëve të Rinj” Kompania Communication Progress me përgjegjësine e eksperiencës 15 vjecare në tregun shqiptar, rajonal e më gjerë, ka ndër objektivat kyç të saj ‘Impaktin Pozitiv në Komunitet’, të cilin punon ta arrije duke influencuar pozitivisht në botën akademike dhe në edukimin e brezit të ri. Në linjë me këtë […]

27Mar 2013

Ne kuader te nismave per edukimin e brezit te ri, kompania Communication Progress ka zhvilluar ne perputhje me vizionin e saj nje program komunikimi me femijet ne rritje e siper te moshes 13-16 vjec, qe me poshte do ti quajme te rinjte ose nxenesit. Ky program ka si qellim qe gjate periudhes nga data 17 qershor deri me 28 qershor 2013, te ndihmoje ne pergatitjen, formimin dhe aftesimin e tyre me qellim lidhjen e natyrshme me boten e punes ne te ardhmen.