Aktivitete

13Oct 2015

Një nga takimet më me interes të vitit për Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK) u organizua nga Communication Progress në bashkëpunim me disa nga partnerët më të rëndësishëm dhe jetegjatë të kompanisë. Titulluar “Dita e Trendeve të TIK” dhe organizuar në 22 Tetor 2015, 09:00- 16:00 (Agjenda), Hotel Rogner, Tiranë, Shqipëri, takimi përfaqësoi një […]

25Jun 2015

Kompania Communication Progress ushtron aktivitetin e saj profesional duke njohur përgjegjësitë sociale dhe duke i kushtuar rëndësinë e duhur impaktit që veprimtaria e saj ka në shoqëri. Në këtë kuadër, një ndër iniciativat e saj është të organizojë aktivitete që mbështesin arsimimin dhe formimin profesional të brezit të ri. Në linjë me këtë strategji, kompania […]

11Mar 2015

Seminari “Teknologjia e Monitorimit”, si pjesë e e aktiviteteve periodike të së Enjtes Teknike, organizuar nga Qendra Burimore TIK, Protik, në datën 5 Mars 2015, mblodhi sëbashku profesionistë të interesuar në platformat software dhe teknologjitë e monitorimit. Qëllimi i aktivititetit ishte diskutimi rreth të platformave software dhe teknologjive të monitorimit si dhe rolit të tyre […]

19Jul 2014

Programi Veror “Klubi i Menaxherëve të Rinj” Kompania Communication Progress me përgjegjësine e eksperiencës 15 vjecare në tregun shqiptar, rajonal e më gjerë, ka ndër objektivat kyç të saj ‘Impaktin Pozitiv në Komunitet’, të cilin punon ta arrije duke influencuar pozitivisht në botën akademike dhe në edukimin e brezit të ri. Në linjë me këtë […]

27Mar 2014

Ne vijim te shtrirjes se aktivitetit te saj ne fushen e zgjidhjeve IT, Communication Progress behet Partner i Autorizuar i Open-E per tregun Shqiptar. Produktet qe ofrohen permes ketij partneriteti jane DSS V6 dhe DSS V7, ne versionet Lite dhe Full Features, si dhe suporti teknik e administrativ per to.Keto produkte jane njekohesisht Sistem Operativ dhe Software Menaxhues te pajisjeve HW te ruajtjes masive per ambjente serverash.

19Dec 2013

Nga 10 ne 14 Mars, ne Hannover, Gjermani organizohet ngjarja me e rendesishme e ekonomise digjitale boterore, CeBIT 2014. Ne 2014, vendi organizator partner eshte Britania e Madhe. CeBIT është një nga ngjarjet më të rëndësishme dhe ndërkombëtarisht të njohura të industrisë digjitale. Përmes kombinimit të saj unik të panairit tregtar, konferencave, temave e ideve […]

25Sep 2013

Effective Solutions on SharePoint and Project Server Effective Solutions on SharePoint and Project Server was held in Tirana, Albania, on 25 September 2013, at Rogner Hotel. “Effective Solutions on SharePoint and Project Server“, a “Communication Progress – Agito” joint-event, brought together top experienced executives and entrepreneurs, leading local, regional and international corporations, operating in the […]

27Mar 2013

Ne kuader te nismave per edukimin e brezit te ri, kompania Communication Progress ka zhvilluar ne perputhje me vizionin e saj nje program komunikimi me femijet ne rritje e siper te moshes 13-16 vjec, qe me poshte do ti quajme te rinjte ose nxenesit. Ky program ka si qellim qe gjate periudhes nga data 17 qershor deri me 28 qershor 2013, te ndihmoje ne pergatitjen, formimin dhe aftesimin e tyre me qellim lidhjen e natyrshme me boten e punes ne te ardhmen.