Communication Progress Sh.p.k, kërkon të punësojë 2 (dy) Zhvillues Software, të cilët do të jenë pjesë e një ekipi për zhvillimin e produkteve software.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Përcakton, zbaton dhe mirëmban zgjidhjet teknike
 • Harton, zbaton dhe teston përshtatjet dhe zgjerimet e produkteve software
 • Punon me grupin e zhvillimit dhe drejtuesin e grupit për zhvillimin e kërkesave të dizajnit në mënyrë që të jenë korrekte dhe në përputhje me nevojat e klientëve
 • Përgatit dokumentacionin teknik dhe guidën e përdoruesit për zgjidhjet e zhvillimit
 • Përgatit dhe paraqet raportet e aktiviteteve javore te drejtuesi i grupit
 • Merr pjesë në procesin e testimit dhe dokumentimit të zhvillimeve të bëra për klientët
 • Ofron suport teknik për korrigjimin e defekteve të identifikuara
 • Në mënyrë aktive kërkon dhe ruan njohuri mbi tendencat e fundit mbi zhvillimin dhe teknologjinë

Kualifikimet dhe kërkesat:

 • Të jetë i diplomuar në Shkenca kompjuterike
 • Të ketë minimumi 1 vit experiencë pune në zhvillimin e produkteve software
 • Të ketë eksperiencë pune me databazat relacionale, preferohet PostgreSQL
 • Të ketë njohuri programimi në Object oriented, preferohet python.
 • Të ketë njohuri bazë rreth Javascript, HTML, XML, CSS
 • Të ketë aftësi të mira analitike
 • Të jetë i aftë të menaxhojë kohën dhe ngarkesën e punës
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi
 • Të ketë aftësi për të punuar në një ambjent bashkëpunues
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera të gjuhës Angleze, në lexim dhe shkrim

Ju lutemi dërgoni aplikimin tuaj të plotë duke përfshirë një letër motivimi dhe cv-në tek: rekrutime@commprog.com