grid_virtualization

 

IMPRO për Arsim, një platformë e dedikuar për të administruar funksionalitetet e shkollave dhe qendrave të trajnimit profesional, me potencialin për të qenë platforma e vetme nga ku do të mund të automatizoheshin të gjitha funksionet administrative të institucioneve arsimore dhe më gjerë.