Segmentet


 • Software

  Tejkalojmë kërkesat e klientëve duke zhvilluar zgjidhjet e duhura!

 • Infrastrukturë IT

  Ulni kostot e infrastrukturës, fokusohuni tek e reja dhe optimizimi i performancës!

 • Infrastrukturë Komunikimi

  Zgjidhje që mbeten, me platforma që integrojnë komunikim zanor, video dhe të dhëna!

 • Mësim Elektronik dhe Interaktiv

  Teknologjia që shndërron proceset e Edukimit dhe Trajnimit në përvoja të paharrueshme!

Shërbime

Delegimi i funksioneve te Teknologjise se Informacionit (IT) eshte kthyer ne nje dukuri normale ne tregun lokal, ndersa bizneset jo-IT kontraktojne ofrues te jashtem sherbimesh IT, kryesisht sepse ato i klasifikojne aktivitetet e IT-se si jo thelbesore, por suportuese per biznesin e tyre...

 Lexo më shumë

Sherbimet tona te konsulences IT i ofrohen cdo biznesi, organizate e individi dhe synojne keshillimin e tyre mbi se si te perdorin sa me mire teknologjine e informacionit per te arritur objektiva biznesi e jo-biznes ...

 Lexo më shumë

Me qëllim arritjen e kompletimit të projekteve “me çelësa në dorë”, Communication Progress ka bërë ndër vite shumë eksperienca në planifikimin, organizimin, garantimin, administrimin, drejtimin dhe kontrollin e forcave pjesëmarrëse në projekte. ...

  Lexo më shumë

Communication Progress ofron shërbim transmetimi të dhenash (LAN, WAN ose të kombinuar) dhe linja të dedikuara në të gjitha zonat urbane dhe nënurbane të vendit ....

  Lexo më shumë

Communication Progress ofron shërbime të mirëmbajtjes dhe mbështetjes teknike gjatë edhe pas periudhës së garancisë. Klientët mund të kontaktojnë me Qendrën e Suportit Teknik të Communication Progress në mënyrat e poshtë-listuara ...

  Lexo më shumë

 

Lajme dhe Aktivitete